SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Komsta

Ånge  |  Västernorrlands län

Komstad är en by i den tidigare Norra Ljunga socken, belägen cirka fyra kilometer väster om Sävsjö stad.

Det är en gammal by som omtalas i skrift redan år 1370. Enligt en släktforskning från 1980-talet finns uppgifter om att Jonas Jonson Brunk som gett namn åt stadsdelen Bronx i New York, USA skulle ha anknytning till Komstad.

Historien om Jonas Brunck och Sverige under 1600-talet finns samlad som en utställning i Komstad.Den står inne i ramsågen från 1871 som fortfarande drivs med vattenhjul som förr i tiden.Området kring byggnaderna runt ramsågen visar hur byn såg ut på tidigt 1900-tal, där kvarnen vid ån var ett centrum.

Tack vare en donation 1987 äger och förvaltar Stiftelsen komstad kvarn: ramsåg,cirkelsåg,kvarn,kvarnstensfabrik,smedja,lanthandel,häradshäkte och flera museum.

Komstad har fornlämningar från bronsåldern, 1100-tals kyrkan i Norra Ljunga, runstenar,gravfält,domarring,galgbacke och andra historiskt intressanta platser.

Här var från 1734 och fram till 1908 Västra härads tingsplats och med gästgiveriet blev Komstad centralort före Sävsjö.År 1864 blev Sävsjö mer framträdande i och med järnvägens utveckling.Då stannade det första personförande tåget där.

Sedan 2012 bedriver Komstad kvarn & kafé verksamhet i lanthandeln. Sommaren 2014 kommer ett vandrande skådespel att uppföras på stiftelsens område i Komstad.Det blir flera föreställningar under sommaren och tanken är att det ska bli ett årligen återkommande evenemang.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (13 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (1 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungaverk    (6 km)

Torpshammar    (10 km)


Övriga orter i närheten

Rogsta    (1 km)

Västra Komsta    (nära)

Gullgård    (2 km)

Öfvergård    (2 km)

Ovvergård    (2 km)

Finnsta    (3 km)

Finsta    (3 km)

Viken och Finnsta    (3 km)

Vissland    (3 km)

Ålsta    (4 km)

Backen    (4 km)

Hångsta    (4 km)

Skärfve    (4 km)

Skärve    (4 km)

Skärved    (4 km)

Södra Hångsta    (4 km)

Sörhångsta    (4 km)

Västerhångsta    (4 km)

Västrä Hångsta    (4 km)

Åse    (5 km)

Gissjö    (5 km)

Ostra Hångsta    (5 km)

Östra Vallsta    (5 km)

Tirsta    (5 km)

Västervallsta    (5 km)

Västra Vallsta    (5 km)

Hampsänke    (6 km)

Johannisberg    (6 km)

Ö    (8 km)

Kälen    (9 km)

Östby    (9 km)

Råmbäck    (9 km)

Rombäck    (9 km)

Sillre    (9 km)

Tjälen    (9 km)

Slättberget    (10 km)

Västanå    (10 km)

Vestanå    (10 km)

Gim    (11 km)

Lillberg    (11 km)

Lillmörtsjö    (11 km)

Lillmörtsjön    (11 km)

Erickslund    (12 km)

Erikslund    (12 km)

Magdbyn    (12 km)

Gubbyn    (13 km)

Björnede    (14 km)

Boda    (14 km)

Bodagård    (14 km)

Gäle    (14 km)

Storboda    (14 km)

Byn    (15 km)

Flata    (15 km)

Marktjärn    (15 km)

Munkby    (15 km)

Munkbyn    (15 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (15 km)

Tälje    (15 km)

Telge    (15 km)

Borgsjöbyn    (16 km)

Borgsjöede    (16 km)

Ede    (16 km)

Hermanboda    (16 km)

Hjältan    (16 km)

Leringsforsen    (16 km)

Näset    (16 km)

Nordanede    (16 km)

Norra Nordanede    (16 km)

Norrnordanede    (16 km)

Viskan    (16 km)

Mellanleringen    (17 km)

Nedergårdarna    (17 km)

Oxsjön    (17 km)

Edebosjön    (18 km)

Ensillre    (18 km)

Erisillre    (18 km)

Gösund    (18 km)

Gösunda    (18 km)

Julåsen    (18 km)

Leringstjärn    (18 km)

Önsta    (18 km)

Parteboda    (18 km)

Knösen    (19 km)

Knutnäset    (19 km)

Nederede    (19 km)

Södra Leringen    (19 km)

Hallsta    (20 km)


Landmärken i närheten

Ålsta folkhögskola    (3 km)

Hångstafallen    (5 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (8 km)

Anstalten Viskan    (10 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (16 km)


Kyrkor i närheten

Torp    (2 km)

Torps kyrka    (2 km)

Ljungakyrkan    (5 km)

Torpshammars kyrka    (11 km)

Borgsjö kyrka    (12 km)


Mer information

Vädret kring Komsta