SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ljungaverk

Ånge  |  Västernorrlands län

Vy över Ljungaverk, fotograferat från det närbelägna Getberget.

Ljungaverk är en tätort i Ljungans dalgång, i Ånge kommun, Medelpad. Ljungaverk räknades under många år som en av de stora bruksorterna inom svensk kemisk industri då företaget KemaNobel hade en salpeterfabrik (Ljunga salpeter) på orten. Ibland anses Ljungaverk vara svensk kemiindustris vagga.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (18 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (7 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpshammar    (16 km)


Övriga orter i närheten

Johannisberg    (2 km)

Ostra Hångsta    (2 km)

Hångsta    (3 km)

Södra Hångsta    (3 km)

Sörhångsta    (3 km)

Västerhångsta    (3 km)

Västrä Hångsta    (3 km)

Åse    (4 km)

Ö    (4 km)

Öfvergård    (5 km)

Ovvergård    (5 km)

Sillre    (5 km)

Gullgård    (6 km)

Komsta    (6 km)

Lillberg    (6 km)

Östby    (6 km)

Västra Komsta    (6 km)

Lillmörtsjö    (7 km)

Lillmörtsjön    (7 km)

Magdbyn    (7 km)

Rogsta    (7 km)

Västanå    (7 km)

Vestanå    (7 km)

Erickslund    (8 km)

Erikslund    (8 km)

Viken och Finnsta    (8 km)

Finnsta    (9 km)

Finsta    (9 km)

Gubbyn    (9 km)

Vissland    (9 km)

Ålsta    (10 km)

Backen    (10 km)

Byn    (10 km)

Skärfve    (10 km)

Skärve    (10 km)

Skärved    (10 km)

Västervallsta    (10 km)

Västra Vallsta    (10 km)

Borgsjöbyn    (11 km)

Borgsjöede    (11 km)

Ede    (11 km)

Gissjö    (11 km)

Näset    (11 km)

Nedergårdarna    (11 km)

Östra Vallsta    (11 km)

Tälje    (11 km)

Telge    (11 km)

Tirsta    (11 km)

Ensillre    (12 km)

Erisillre    (12 km)

Hampsänke    (12 km)

Hermanboda    (12 km)

Julåsen    (12 km)

Kälen    (12 km)

Önsta    (12 km)

Slättberget    (12 km)

Tjälen    (12 km)

Parteboda    (13 km)

Hallsta    (15 km)

Oxsjön    (15 km)

Råmbäck    (15 km)

Rombäck    (15 km)

Boltjärn    (16 km)

Gim    (17 km)

Granboda    (17 km)

Marktjärn    (18 km)

Änge Krokoms    (19 km)

Björnede    (19 km)

Bodagård    (19 km)

Flata    (19 km)

Gäle    (19 km)

Grundsjö    (19 km)

Grundsjön    (19 km)

Munkby    (19 km)

Munkbyn    (19 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (19 km)

Boda    (20 km)

Storboda    (20 km)


Landmärken i närheten

Hångstafallen    (2 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (4 km)

Ålsta folkhögskola    (9 km)

Anstalten Viskan    (16 km)

Kastberghallen    (18 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ljungakyrkan    (1 km)

Borgsjö kyrka    (8 km)

Torp    (8 km)

Torps kyrka    (8 km)

Torpshammars kyrka    (17 km)

Ånge kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ljungaverk