SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Överturingen

Ånge  |  Västernorrlands län

Överturingen i april 2012

Överturingen är en småort i Haverö socken, Ånge kommun, Västernorrlands län.

Historiskt har Turingsbyarna, tillhört Jämtland och därmed Norge. Turingen hörde först till Bergs socken och därefter till Rätans socken. I och med freden i Brömsebro 1645 kom Jämtland att tillhöra Sverige och det blev därmed möjligt för Turingsborna att bege sig till Haverö socken utan att passera riksgränsen. År 1689 erhölls kyrkogångsrätt i Haverö kyrka. Turingsborna behöll emellertid sin rätt att även gå till Rätans kyrka. Man hade sålunda att välja mellan två kyrkor för sina kyrkliga förrättningar. Först år 1890 överflyttades Turingsområdet helt till Haverö församling och därmed till Västernorrlands län. Någon ändring av landskapsgränsen har dock aldrig skett utan både Överturingen och Ytterturingen hör till Jämtland. Gränsen till Medelpad går omedelbart öster om Ytterturingen.

Det finns en uppfattning att bebyggelsen skett från Jämtland. Uppfattningen kan ha uppkommit genom att Snorre Sturlasson i sina kungasagor berättat att en man, Tore Helsing, av norsk stormannasläkt, för en dråpsaks skull flydde från Jämtland och mycket folk med honom. Det omtalas att flyktingarna följde Ljungans dalgång genom Haverö, där mycket av folket bosatte sig.

Byn "Turingen" har en lång historia och först i senare tid har byn delats upp i två skifteslag, Överturingen och Ytterturingen.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Bursnäs    (3 km)

Bursnäset    (3 km)

Ytterturingen    (5 km)

Gammalbodarna    (7 km)

Gammelbodarna    (7 km)

Bodsjö    (8 km)

Bosjö    (8 km)

Rosjö    (8 km)

Handsjö    (9 km)

Handsjön    (9 km)

Strandgårdarna    (9 km)

Säterbodarna    (10 km)

Länstersjön    (11 km)

Vallen    (11 km)

Länsterjö    (13 km)

Länstersjö    (13 km)

Mickel Pers    (13 km)

Säter    (13 km)

Kroknäs    (15 km)

Viken    (15 km)

Kölsille    (16 km)

Kölsillre    (16 km)

Torrflonäs    (17 km)

Digerberg    (18 km)

Digerberget    (18 km)

Gumjans    (18 km)

Jonk    (18 km)

Prinsbacken    (18 km)

Vassnäs    (18 km)

Vitvattnet    (18 km)

By    (19 km)

Byberget    (19 km)

Naset    (19 km)

Ornbergskilen    (19 km)

Overhagdal    (19 km)

Sörtjärn    (20 km)


Kyrkor i närheten

Haverö kyrka    (11 km)

Rätans kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Överturingen