SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sillre

Ånge  |  Västernorrlands län

Sillres läge i Västernorrlands län

Sillre är en småort i Sundsvalls kommun.

Vid Sillre byggdes 1932 ett statligt vattenkraftverk i Sillreån, som här faller 190 meter från Oxsjön (2 km uppströms) ner mot Indalsälven. Kraftverket dimensionerades för att ge 16 500 kW effekt. Det byggdes som en ackumulator, så att det vid behov kan pumpa upp vatten ur Indalsälven och magasinera det i Oxsjön. Generatorn används då som pumpmotor. Riksväg 86 passerar genom byn Sillre.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (17 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungaverk    (5 km)

Torpshammar    (19 km)


Övriga orter i närheten

Ö    (1 km)

Östby    (2 km)

Västanå    (2 km)

Vestanå    (2 km)

Erickslund    (3 km)

Erikslund    (3 km)

Johannisberg    (3 km)

Lillberg    (3 km)

Magdbyn    (3 km)

Åse    (4 km)

Ostra Hångsta    (4 km)

Gubbyn    (5 km)

Västerhångsta    (5 km)

Västrä Hångsta    (5 km)

Byn    (6 km)

Hångsta    (6 km)

Södra Hångsta    (6 km)

Sörhångsta    (6 km)

Tälje    (6 km)

Telge    (6 km)

Borgsjöbyn    (7 km)

Borgsjöede    (7 km)

Ede    (7 km)

Näset    (7 km)

Hermanboda    (8 km)

Ensillre    (9 km)

Erisillre    (9 km)

Gullgård    (9 km)

Komsta    (9 km)

Öfvergård    (9 km)

Önsta    (9 km)

Ovvergård    (9 km)

Parteboda    (9 km)

Västra Komsta    (9 km)

Rogsta    (10 km)

Hallsta    (11 km)

Viken och Finnsta    (11 km)

Vissland    (11 km)

Ålsta    (12 km)

Finnsta    (12 km)

Finsta    (12 km)

Julåsen    (12 km)

Lillmörtsjö    (12 km)

Lillmörtsjön    (12 km)

Nedergårdarna    (12 km)

Skärfve    (12 km)

Skärve    (12 km)

Skärved    (12 km)

Backen    (13 km)

Boltjärn    (13 km)

Granboda    (13 km)

Västervallsta    (13 km)

Västra Vallsta    (13 km)

Gissjö    (14 km)

Östra Vallsta    (14 km)

Tirsta    (14 km)

Hampsänke    (15 km)

Änge Krokoms    (16 km)

Lombäcken    (16 km)

Marktjärn    (16 km)

Slättberget    (16 km)

Kälen    (17 km)

Råmbäck    (17 km)

Rombäck    (17 km)

Tjälen    (17 km)

Gim    (20 km)

Oxsjön    (20 km)


Landmärken i närheten

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (1 km)

Hångstafallen    (5 km)

Ålsta folkhögskola    (12 km)

Kastberghallen    (15 km)

Anstalten Viskan    (19 km)


Kyrkor i närheten

Borgsjö kyrka    (4 km)

Ljungakyrkan    (5 km)

Torp    (11 km)

Torps kyrka    (11 km)

Ånge kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Sillre