SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tjälen

Ånge  |  Västernorrlands län

Tjäle är när vattnet i marken fryser till is i långvarigt kallt klimat. Tjäle gör att marken är mycket svår att gräva i. När vatten fryser till is, ökar volymen med 9 %. Isens expansion kan orsaka skador på tekniska installationer i marken, till exempel på vägar och byggnadsgrunder. Rör för vatten är känsliga och läggs på tjälfritt djup. Djupet som tjälen når ner till är olika i olika trakter och erfarenhet av olika tjäl-år är också viktig. När tjäle råder året runt kallas det permafrost. I torvmarker i områden med permafrost förekommer så kallade palsar, som består av uppfrusen torv och kan bli flera meter höga. Palsmyrar förekommer i Sverige framför allt från Vindelfjällen och norrut längs med fjällkedjan.

Tjällossning kallas det när marken på våren tinar upp så att tjälen går ur.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (19 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (9 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpshammar    (8 km)

Ljungaverk    (12 km)

Fanbyn    (18 km)

Fanbyn Sundsvalls    (18 km)

Stode    (20 km)


Övriga orter i närheten

Kälen    (nära)

Slättberget    (3 km)

Finnsta    (6 km)

Finsta    (6 km)

Hampsänke    (6 km)

Östra Vallsta    (6 km)

Västervallsta    (6 km)

Västra Vallsta    (6 km)

Viken och Finnsta    (6 km)

Björnede    (7 km)

Flata    (7 km)

Gäle    (7 km)

Gim    (7 km)

Gissjö    (7 km)

Munkby    (7 km)

Munkbyn    (7 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (7 km)

Tirsta    (7 km)

Backen    (8 km)

Bodagård    (8 km)

Gullgård    (8 km)

Öfvergård    (8 km)

Ovvergård    (8 km)

Råmbäck    (8 km)

Rombäck    (8 km)

Vissland    (8 km)

Ålsta    (9 km)

Boda    (9 km)

Komsta    (9 km)

Rogsta    (9 km)

Skärfve    (9 km)

Skärve    (9 km)

Skärved    (9 km)

Storboda    (9 km)

Västra Komsta    (9 km)

Hångsta    (10 km)

Hjältan    (10 km)

Lillmörtsjö    (10 km)

Lillmörtsjön    (10 km)

Södra Hångsta    (10 km)

Sörhångsta    (10 km)

Viskan    (10 km)

Gösund    (11 km)

Gösunda    (11 km)

Knösen    (11 km)

Hjältanstorp    (12 km)

Oxsjön    (12 km)

Västerhångsta    (12 km)

Västrä Hångsta    (12 km)

Åse    (13 km)

Brattås    (13 km)

Edebosjön    (13 km)

Johannisberg    (13 km)

Nederede    (13 km)

Ostra Hångsta    (13 km)

Ede    (14 km)

Saxen    (14 km)

Rönningsvik    (15 km)

Källsta    (16 km)

Nordanede    (16 km)

Ö    (16 km)

Norra Nordanede    (17 km)

Norrnordanede    (17 km)

Östby    (17 km)

Sillre    (17 km)

Edsta    (18 km)

Fannby    (18 km)

Fannbyn    (18 km)

Gräfte    (18 km)

Gransjön    (18 km)

Gravte    (18 km)

Leringsforsen    (18 km)

Norromängena    (18 km)

Västanå    (18 km)

Vestanå    (18 km)

Kärfsta    (19 km)

Kärvsta    (19 km)

Karvstu    (19 km)

Lillberg    (19 km)

Magdbyn    (19 km)

Mellanleringen    (19 km)

Erickslund    (20 km)

Erikslund    (20 km)

Fanbybodarna    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Viskan    (6 km)

Ålsta folkhögskola    (7 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (7 km)

Hångstafallen    (12 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (16 km)


Kyrkor i närheten

Torp    (7 km)

Torps kyrka    (7 km)

Torpshammars kyrka    (7 km)

Ljungakyrkan    (12 km)

Stöde gravkapell    (18 km)

Stöde kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Tjälen