SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hullsjön

Sundsvall  |  Västernorrlands län

Hullsjön på kartan över Västra Götaland

Hullsjön är en slättsjö i Trollhättans kommun och Vänersborgs kommun i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Hullsjön är belägen öster om Trollhättan nära riksvägarna 42, 44 och 47 samt Hunneberg. Sjön är 1,2 meter djup, har en yta på 1,84 kvadratkilometer och befinner sig 38 meter över havet. Hullsjön ligger i Hullsjön Natura 2000-område och skyddas av habitat- och fågeldirektivet. Sjön avvattnas av vattendraget Stallbackaån norr ut.

Sjön och området omkring ingår i naturreservatet Hullsjön, som är en del av EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura2000. Ändå så har det skett övergödning och det innebär att fiskar dör. Men om man lyckas att minska övergödningen av Hullsjön så att mängden växtplankton minskar och vidtar åtgärder för att minska antalet karpfiskar i sjön kommer detta att leda till ett klarare vatten. Med detta kommer vattenväxterna och insekterna att öka och rovfiskar som abborre och gädda kommer att trivas igen och hålla mängden karpfiskar nere. Det skulle också i längden nyttja fågellivet och många av de fåglar som under senare år har minskat kring sjön.

Sjön har ett rikt fågelliv och årligen identifierar man upp till 200 olika fågelarter runt sjön. Totalt har man sett 270 fåglar varav 30 har häckat.

I Hullsjön finns en stor antropogen påverkan (människors påverkan), där det förekommer rikligt med odlingsmarker runt omkring. Effekten av detta blir försurad då vattnet från odlingsmarkerna samlas i sjön.

Hullsjön är ett kulturlandskap och med det menar man att området har blivit påverkat genom odling, skogsbruk eller annan markanvändning. Men som det ser ut idag så kan man säga att det är ett odlingslandskap, med tanke på att det nu ligger hagar i området.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stode    (12 km)

Fanbyn Sundsvalls    (15 km)

Fanbyn    (16 km)

Nedansjö    (18 km)

Norra Nedansjö    (18 km)

Södra Nedansjö    (18 km)

Torpshammar    (19 km)


Övriga orter i närheten

Lilla Hullsjön    (5 km)

Hissjön    (7 km)

Bryggtjärn    (8 km)

Lillström    (9 km)

Östanbäck    (9 km)

Västansjö    (9 km)

Sodalen    (10 km)

Hemsjö    (12 km)

Norromängena    (12 km)

Anundgård    (13 km)

Djupdalen    (13 km)

Edebosjön    (13 km)

Nora    (13 km)

Norra Nordanede    (13 km)

Norrnordanede    (13 km)

Nysäter    (13 km)

Österström    (13 km)

Västerlo    (13 km)

Västra Lo    (13 km)

Edsta    (14 km)

Gräfte    (14 km)

Gravte    (14 km)

Gravtjärn    (14 km)

Holm    (14 km)

Kärfsta    (14 km)

Kärvsta    (14 km)

Karvstu    (14 km)

Leringsforsen    (14 km)

Nordanede    (14 km)

Österlo och Västerlo    (14 km)

Sunnasjö    (14 km)

Källsta    (15 km)

Knutnäset    (15 km)

Mellanleringen    (15 km)

Nederede    (15 km)

Östra Lo    (15 km)

Usland    (15 km)

Västbyn    (15 km)

Boda    (16 km)

Ede    (16 km)

Fannby    (16 km)

Fannbyn    (16 km)

Gösund    (16 km)

Gösunda    (16 km)

Rönningsvik    (16 km)

Späcksjön    (16 km)

Specksjön    (16 km)

Storboda    (16 km)

Viskan    (16 km)

Hjältan    (17 km)

Loböle    (17 km)

Norafors    (17 km)

Bodagård    (18 km)

Flugge    (18 km)

Huljen    (18 km)

Knösen    (18 km)

Leringen    (18 km)

Loning    (18 km)

Sunnås    (18 km)

Svartviken    (18 km)

Västloning    (18 km)

Åsen    (19 km)

Bäck    (19 km)

Brattås    (19 km)

Drefberget    (19 km)

Drevberget    (19 km)

Fagerviken    (19 km)

Fagerviksbyn    (19 km)

Gim    (19 km)

Hallsta    (19 km)

Indals Liden    (19 km)

Kväcklinge    (19 km)

Kväcklingen    (19 km)

Norra Leringen    (19 km)

Norrleringen    (19 km)

Norvall    (19 km)

Norvallen    (19 km)

Östloning och Västloning    (19 km)

Vike    (19 km)

Björnede    (20 km)

Gäle    (20 km)

Ostloning    (20 km)


Kyrkor i närheten

Holms kyrka    (14 km)

Stöde gravkapell    (14 km)

Stöde kyrka    (14 km)

Lidens gamla kyrka    (19 km)

Lidens kyrka    (19 km)

Torpshammars kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Hullsjön