SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Uddarna

Sundsvall  |  Västernorrlands län

I matematik är varje heltal antingen jämnt eller udda. Om den sista siffran i ett heltal är 0, 2, 4, 6 eller 8 är det ett jämnt tal. Om den sista siffran i ett heltal är 1, 3, 5, 7 eller 9 är det ett udda tal. Istället för att tala om huruvida ett tal är udda eller jämnt kan man även tala om dess paritet.

Om ett heltal är en multipel av två (eller om man så vill jämnt delbart med två) är det ett jämnt tal; annars är det ett udda tal. Detta kan även sägas som att jämna tal kan skrivas på formen 2k och udda på formen 2k + 1, där k är ett heltal. Exempel på jämna tal är −4 och 70. Exempel på udda tal är −5 och 71. Både jämna och udda tal bildar listor som är oändliga åt båda hållen. Talet noll är jämnt, eftersom det är lika med två gånger noll.

Mängden av de jämna talen kan skrivas:

Jämna = 2Z = {..., −6, −4, −2, 0, 2, 4, 6, ...}.

Mängden av de udda talen kan skrivas:

Udda = 2Z + 1 = {..., −5, −3, −1, 1, 3, 5, ...}.

Mängden av de jämna och udda talen bildar en partition av mängden heltal.

Det finns lika många udda heltal som det finns heltal och det finns lika många jämna heltal som det finns heltal; dessa två egenskaper är en konsekvens av det faktum att heltalen utgör vad som kallas en uppräkneligt oändlig mängd. (Se artikeln om kardinalitet för en utförligare diskussion om oändliga mängder.)

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Njurundabommen    (5 km)

Njurunda församling    (6 km)

Skottsund    (7 km)

Kvissle    (8 km)

Kvissleby    (8 km)

Kvitsle    (8 km)

Nolby    (8 km)

Stockvik    (12 km)

Stockviksverken    (12 km)

Vi    (17 km)

Viforsen    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Dingersjö    (6 km)

Juniskär    (7 km)

Essvik    (10 km)

Essviken    (10 km)

Svartvik    (10 km)

Ankarsvik    (15 km)

Klingsta och Allsta    (16 km)

Gustavsberg    (18 km)

Gustavsberg Sundsvall    (19 km)


Övriga orter i närheten

Mingen    (nära)

Ljusviken    (2 km)

Rotvik    (2 km)

Skrängstabodarna    (2 km)

Slätt    (2 km)

Björköviken    (3 km)

Björkvik    (3 km)

Långmyran    (3 km)

Lerviken    (3 km)

Myrbodarna    (3 km)

Berga    (4 km)

Bergafjärden    (4 km)

Björkön    (4 km)

Holmen    (4 km)

Marna    (4 km)

Ofvansjö    (4 km)

Ovansjö och Gomaj    (4 km)

Skedlo    (4 km)

Vikarbodarna    (4 km)

Forsa    (5 km)

Gomaj    (5 km)

Högen    (5 km)

Juni    (5 km)

Kallön    (5 km)

Mjögrund    (5 km)

Mjösund    (5 km)

Myre    (5 km)

Norrviken    (5 km)

Norrvikssand    (5 km)

Skatan    (5 km)

Skrängsta    (5 km)

Stångom    (5 km)

Ulvberg    (5 km)

Backen    (6 km)

Björköbodarna    (6 km)

Gästa    (6 km)

Kyrkmon    (6 km)

Maj    (6 km)

Nyland    (6 km)

Pråmviken    (6 km)

Solberg    (6 km)

Åh    (7 km)

Åmon    (7 km)

Berge    (7 km)

Bunsta    (7 km)

Häljum    (7 km)

Hälljum    (7 km)

Juni Fäbod    (7 km)

Junibodarna    (7 km)

Junibodsand    (7 km)

Junibosand    (7 km)

Klockarberget    (7 km)

Nyråviken    (7 km)

Storgrund    (7 km)

Veda    (7 km)

Galtström    (8 km)

Galtströms Bruk    (8 km)

Haraberget    (8 km)

Lubban    (8 km)

Västbo    (8 km)

Bådarna    (9 km)

Ljusvik    (9 km)

Öjestrand    (9 km)

Svedje    (9 km)

Västermarken    (9 km)

Hamn    (10 km)

Hemmanet    (10 km)

Lörudden    (10 km)

Nyhamn    (10 km)

Råna    (10 km)

Skedlovallen    (10 km)

Ängom    (11 km)

Ängom och Sundsudden    (11 km)

Baggböle    (11 km)

Källåsen    (11 km)

Klampenborg    (11 km)

Norra Nyhamn    (11 km)

Vapelnäs    (11 km)

Långsjö    (12 km)

Oxsand    (12 km)

Sanna    (12 km)

Trångsund    (12 km)

Änget    (13 km)

Årskogen    (13 km)

Bredsand    (13 km)

Ragvaldsnäs    (13 km)

Ravelsnäs    (13 km)

Stenrönningen    (13 km)

Vaple    (13 km)

Vindhem    (13 km)

Bänkåsviken    (14 km)

Fågelharen    (14 km)

Fläsian    (14 km)

Krokudden    (14 km)

Krokviken    (14 km)

Näsudden    (14 km)

Rippsand    (14 km)

Sodom    (14 km)

Storsveden    (14 km)

Storsvedjan    (14 km)

Torpen    (14 km)

Tranviken    (14 km)

Västanå    (14 km)

Viken    (14 km)

Allsta    (15 km)

Hamrebodarna    (15 km)

Övre Tunbyn    (15 km)

Sandarna    (15 km)

Spikarna    (15 km)

Stenvik    (15 km)

Tunaby    (15 km)

Tunabyn    (15 km)

Utvik    (15 km)

Kläppvik    (16 km)

Kubikenborg    (16 km)

Kumo    (16 km)

Myrnäs    (16 km)

Skaten    (16 km)

Bänkås    (17 km)

Carlsvik    (17 km)

Gårdsjön    (17 km)

Hamre    (17 km)

Havstoviken    (17 km)

Karlsvik    (17 km)

Klingsta    (17 km)

Moningssand    (17 km)

Ortsjö    (17 km)

Åsnorrbodarna    (18 km)

Böle    (18 km)

Fröst    (18 km)

Gustafsberg    (18 km)

Harf    (18 km)

Hartungviken    (18 km)

Harv    (18 km)

Kläpp    (18 km)

Landsrå    (18 km)

Lervik    (18 km)

Löphamn    (18 km)

Medskogsbron    (18 km)

Midskogsbron    (18 km)

Norrböle    (18 km)

Ortvik    (18 km)

Svarthamn    (18 km)

Åsbodarna    (19 km)

Korsta    (19 km)

Ortviken    (19 km)

Skönsberg    (19 km)

Södermalm    (19 km)

Sörnacksta    (19 km)

Västerböle    (19 km)

Vifsta    (19 km)

Vivsta    (19 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (8 km)

Dubbelkrum    (18 km)

Sidsjöbron    (18 km)

Sundsvalls luftvärnsregemente    (18 km)

Bolagsverket    (19 km)

Bünsowska tjärnen    (19 km)

Fagerdalsbron    (19 km)

Hotel Knaust    (19 km)

Hovrätten för Nedre Norrland    (19 km)

Norrmalmsbron    (19 km)

Puckelbron    (19 km)

Statens tjänstepensionsverk    (19 km)

Stora torget    (19 km)

Storbron    (19 km)

Thulebron    (19 km)

Vängåvan    (19 km)

Sporthallsbron    (20 km)

Widesbron    (20 km)


Kyrkor i närheten

Mjösunds Gravkapell    (6 km)

Njurunda kyrka    (6 km)

Galtströms brukskyrka    (8 km)

Galtströms kyrka    (8 km)

Lörans Kapell    (10 km)

Löruddens Kapell    (10 km)

Svartviks kyrka    (10 km)

Brämöns Kapell    (14 km)

Spikarö Kapell    (14 km)

Skönsmons gravkapell    (17 km)

Skönsmons kyrka    (17 km)

Birgittakyrkan    (19 km)

Brokyrkan    (19 km)

Elimkyrkan    (19 km)

Gustav Adolfs kyrka    (19 km)

Metodistkyrkan    (19 km)

Skönmons Kyrka    (19 km)

Hagakyrkan    (20 km)

Nacksta Kyrka    (20 km)

Sakristian/Fornkyrkan    (20 km)


Mer information

Vädret kring Uddarna