SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Nibble

Enköping  |  Västmanlands län

Nibble (även skrivet nybble) är en enhet för digital information. En nibble utgörs av en grupp om 4 bitar, det vill säga en halv byte. 4 bitar kan anta 2 = 16 olika värden: 0 till 15.

I dataålderns begynnelse började man kalla grupper om 6 eller 8 bitar för en bite, vilket på engelska betyder ’bett, tugga’. För att inte förväxla bite med bit så valde man att byta ut i mot y. Således fick det heta byte, vilket så småningom standardiserades till 8 bitar. En halv byte kunde på den tiden vara så betydelsefull att det fick ett eget namn, nibble, som på engelska betyder ’nafs’ eller ’liten tugga’.

I dag används måttet sällan. Ett av få användningsområden är vid räkning. En nibble kan representera en siffra i det hexadecimala talsystemet eller en binärkodad decimalsiffra. Talet 4AC är alltså tre nibble långt. Vid representation av binärtal eller godtyckligt binärdata använder man ofta det hexadecimala talsystemet, varvid varje byte representeras av två hexadecimalsiffror, alltså varje nibble av en hexadecimalsiffra.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Dalby    (11 km)


Mindre orter i närheten

Grillby    (nära)

Örsundsbro    (13 km)

Orundsbro    (13 km)

Irsta    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skolsta    (5 km)

Lillkyrka    (6 km)

Bredsand    (10 km)

Krägga    (10 km)

Hjälstaby    (11 km)

Hjälstaby och Vängsta    (11 km)

Jung    (13 km)

Sundby    (13 km)

Häggeby och Vreta    (18 km)


Övriga orter i närheten

Kumla    (2 km)

Ullstämma    (2 km)

Edsta    (3 km)

Gåde    (3 km)

Gådi    (3 km)

Håra    (3 km)

Klarbo    (3 km)

Blacksta    (4 km)

Boglösa by    (4 km)

Fiskvik    (4 km)

Kärrby    (4 km)

Sneby    (4 km)

Svallby    (4 km)

Utmyrby    (4 km)

Hällby    (5 km)

Litslenaby    (5 km)

Säby    (5 km)

Dräggesta    (6 km)

Dräggsta    (6 km)

Hemsta    (6 km)

Rickeby    (6 km)

Taxnäs    (6 km)

Yttergånsta    (6 km)

Ågersta    (7 km)

Ekolsund    (7 km)

Folsberga    (7 km)

Håningby    (7 km)

Hånningby    (7 km)

Hässlinge    (7 km)

Kroby    (7 km)

Lidingby    (7 km)

Ramby    (7 km)

Sävsta    (7 km)

Skälby    (7 km)

Stadsgånsta    (7 km)

Fanna    (8 km)

Hallarby    (8 km)

Hammarsudd    (8 km)

Hummelsta    (8 km)

Mösa    (8 km)

Uppmyrby    (8 km)

Valgeby    (8 km)

Viggeby    (8 km)

Åkerby    (9 km)

Berg    (9 km)

Ekeby    (9 km)

Husby    (9 km)

Husbyby    (9 km)

Kysinge    (9 km)

Lilla Viggby    (9 km)

Lilla Viggeby    (9 km)

Mälby    (9 km)

Prinsbo    (9 km)

Stämsvik    (9 km)

Stora Viggby    (9 km)

Stora Viggeby    (9 km)

Sycklinge    (9 km)

Tängby    (9 km)

Vallby    (9 km)

Haga    (10 km)

Haga Enköping    (10 km)

Kolarvik    (10 km)

Nyby    (10 km)

Östra Väppeby    (10 km)

Väppebylund    (10 km)

Knivsta    (11 km)

Kungs Husby by    (11 km)

Svind    (11 km)

Villsberga    (11 km)

Vilsberga    (11 km)

Åby    (12 km)

Ekudden    (12 km)

Gästrvarg    (12 km)

Hagslätta    (12 km)

Jädra    (12 km)

Långtoraby    (12 km)

Tjursåker    (12 km)

Ullanda    (12 km)

Vappa    (12 km)

Älvlösa    (13 km)

Ännesta    (13 km)

Apalle    (13 km)

Äs    (13 km)

Bälsunda    (13 km)

Brunsta    (13 km)

Enögla    (13 km)

Karkesta    (13 km)

Kävra    (13 km)

Kivinge    (13 km)

Strandby    (13 km)

Tjulsta    (13 km)

Trogsta    (13 km)

Brunnsta    (14 km)

Fjälby    (14 km)

Hållingsbo    (14 km)

Landsberga    (14 km)

Lilla Härnevi    (14 km)

Lundby    (14 km)

Ullbro    (14 km)

Alsta    (15 km)

Dorsilla    (15 km)

Grän    (15 km)

Hagby    (15 km)

Mosta    (15 km)

Nysätra by    (15 km)

Rotbrunna    (15 km)

Stora Härnevi    (15 km)

Vånsjöbro    (15 km)

Varpsund    (15 km)

Vela    (15 km)

Vifärna    (15 km)

Viggby    (15 km)

Yttergran    (15 km)

Benala    (16 km)

Eneby    (16 km)

Lönsåker    (16 km)

Märsön    (16 km)

Nederhassla    (16 km)

Risberga    (16 km)

Tallmyra    (16 km)

Torresta    (16 km)

Torsviby    (16 km)

Valla    (16 km)

Vånsjö    (16 km)

Danskebo    (17 km)

Hyvlinge    (17 km)

Lådö    (17 km)

Råby Håbo    (17 km)

Tibble    (17 km)

Tibble och Lundby    (17 km)

Brunnby    (18 km)

Dyarna    (18 km)

Friberg    (18 km)

Frösunda    (18 km)

Häggebylund    (18 km)

Högstena    (18 km)

Hörntorp    (18 km)

Kil    (18 km)

Kilarna    (18 km)

Kilarne    (18 km)

Nyby    (18 km)

Ölsta    (18 km)

Råby    (18 km)

Sjogsta    (18 km)

Sparrsätraby    (18 km)

Vik    (18 km)

Agnesund    (19 km)

Björnome    (19 km)

Dalby    (19 km)

Getberget och Notholmen    (19 km)

Hammarby    (19 km)

Kalmarsand    (19 km)

Knapptibble    (19 km)

Korsbacken    (19 km)

Lugnet    (19 km)

Målhammar    (19 km)

Måttan    (19 km)

Säva    (19 km)

Torslunda    (19 km)

Valsbrunna    (19 km)

Vappeby    (19 km)

Balingstaby    (20 km)

Björk    (20 km)

Grinda    (20 km)

Kungshusby    (20 km)

Nyhammar    (20 km)

Orsta    (20 km)

Tibble    (20 km)

Torgesta    (20 km)


Landmärken i närheten

Skäggesta    (3 km)

Stora Rickebyhällen    (6 km)

u717 runsten    (6 km)

Ekolsunds slott    (8 km)

Göta livgarde    (8 km)

Ledningsregementet    (8 km)

Upplands runinskrifter 759    (9 km)

Haga slott    (10 km)

Haga slott Enköping    (10 km)

Upplands runinskrifter 696    (12 km)

Arnöleden    (14 km)

Ekholmens slott    (14 km)

Upplands runinskrifter 773    (14 km)

Arnö    (15 km)

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    (15 km)

Runristning    (15 km)

Runristning    (15 km)

Salnecke slott    (15 km)

Grönsö slott    (16 km)

Grönsöö Slott    (16 km)

Upplands runinskrifter 839    (16 km)

Veckholms skjutfält    (16 km)

Upplands runinskrifter 857    (17 km)

Utö Hus    (17 km)

Runristning    (18 km)

Viks slott    (18 km)

Draget    (19 km)

Holms kyrka Uppland    (19 km)

Säby    (19 km)

Sjö slott    (19 km)

Wiks folkhögskola    (19 km)

Bökstastenen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Villberga kyrka    (2 km)

Boglösa Kyrka    (4 km)

Litslena Kyrka    (5 km)

Lillkyrka kyrka    (6 km)

Löts Kyrka    (7 km)

Husby Sjutolfts kyrka    (8 km)

Enakyrkan    (9 km)

Härkeberga kyrka    (9 km)

Vallby Kyrka    (9 km)

Vårfrukyrkan    (9 km)

Sankt Lars kyrka    (10 km)

Hacksta Kyrka    (11 km)

Kungs Husby Kyrka    (11 km)

Fröslunda Kyrka    (12 km)

Hjälsta kyrka    (12 km)

Långtora Kyrka    (12 km)

Veckholms kyrka    (12 km)

Arnö    (13 km)

Arnö kyrka    (13 km)

Biskopskulla Kyrka    (13 km)

Giresta Kyrka    (13 km)

Svinnegarns Kyrka    (13 km)

Enköpings Näs kyrka    (14 km)

Övergrans Kyrka    (14 km)

Tillinge Kyrka    (14 km)

Gryta Kyrka    (15 km)

Härnevi Kyrka    (15 km)

Nysätra Kyrka    (15 km)

Torsvi kyrka    (15 km)

Yttergrans Kyrka    (15 km)

Fittja Kyrka    (16 km)

Kulla Kyrka    (16 km)

Sparrsätra kyrka    (17 km)

Teda kyrka    (17 km)

Aspö kyrka    (18 km)

Häggeby kyrka    (18 km)

Holms Kyrka    (18 km)

Kalmar kyrka    (18 km)

Torstuna Kyrka    (19 km)

Balingsta Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Nibble