SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gransätra

Heby  |  Västmanlands län

Gransätra är en by i Harbo socken, Heby kommun i nuvarande Uppsala län.

Byn omtalas första gången 1312 då tre bönder i byn upptas i markgäldsförteckningen. Byn har dock troligen forntida anor, 150 meter norr om nuvarande byn finns ett gravfält. Torpet Sjöholmen, omnäms som en utäga till Gransätra redan 1371. Gransätra upptas 1541 i jordeboken som 2 mantal frälse, och, ägs då av en Olof skrivare. Av allt att döma har Gransätra tidigare tillhört en medeltida lågfrälseätt. 1586 tillhörde Gransätragårdarna hovrådet Arvid Gustafsson Stenbock. Genom hans stöd till Sigismund drogs gårdarna in till kronan, men åtrerlämandes senare till ättlingarna, då de var hans hustrus, Karin Månsdotter (Liljeörn)s gods. Gårdarna skom senare att innehas bland annat av släkterna Gyllenstierna, Skytte, Cronström, Frölich och Tigerhielm.

På Gransätra ägor fnns förutom omnämnda Sjöholmen torpen Mellanbo, Hultens och Fogdebo. Slaggrester från myrmalmsugnar har påträffats på ett flertal platser på byns ägor. På 1850-skedde malmbrytning från ett öppet schakt i närheten av byn. Byn hade sina fäbodar vid Vidavallen, tillsammans med byn Vida. Fäboden var i bruk fram till 1890-talet.

1940 upptar mantalslängden 22 boendes i byn, 1981 bodde 23 personer i byn.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tärnsjö    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bärby    (4 km)

Fågelsta    (4 km)

Harbonäs    (4 km)

Viby    (4 km)

Marbäck    (7 km)

Persbo    (13 km)

Persho    (13 km)

Månkarbo    (17 km)

Karby    (19 km)

Alberga    (20 km)


Övriga orter i närheten

Norrsälja    (2 km)

Risänge    (2 km)

Brattberg    (3 km)

Kvarsta    (3 km)

Lindsbro    (3 km)

Hemmingsbo    (4 km)

Huggle    (4 km)

Mångsbo    (4 km)

Vreta    (4 km)

Berg    (5 km)

Norrbo    (5 km)

Gällarbo    (6 km)

Gästbo    (6 km)

Gräsbo    (6 km)

Gundbo    (6 km)

Håvberga    (6 km)

Jugansbo    (6 km)

Kanikbo    (6 km)

Korbo    (6 km)

Marstalla    (6 km)

Staffansbo    (6 km)

Stigmota    (6 km)

Svina    (6 km)

Aspnäs    (7 km)

Haga    (7 km)

Käbbo    (7 km)

Märtsbo    (7 km)

Nolmyra    (7 km)

Åkerby    (8 km)

Bjurvalla    (8 km)

By    (8 km)

Ettinga    (8 km)

Ingborgbo    (8 km)

Karbo    (8 km)

Laggarbo    (8 km)

Långgärdet    (8 km)

Lockelsbo    (8 km)

Offerbo    (8 km)

Stalbo    (8 km)

Stärte    (8 km)

Upplanda    (8 km)

Backa    (9 km)

Ettingbo    (9 km)

Ginka    (9 km)

Hindersbo    (9 km)

Kättsbo    (9 km)

Tängesbo    (9 km)

Västersälja    (9 km)

Långarsbo    (10 km)

Rickebo    (10 km)

Runnebo    (10 km)

Skogbo    (10 km)

Boda    (11 km)

Disbo    (11 km)

Domarbo    (11 km)

Iggelbo    (11 km)

Torp    (11 km)

Ärligbo    (12 km)

Gåvastbo    (12 km)

Siggberg    (12 km)

Angsboda    (13 km)

Brunvalla    (13 km)

Buddbo    (13 km)

Djurkarlsbo    (13 km)

Djurkarsbo    (13 km)

Götbrunna    (13 km)

Granlunda    (13 km)

Hårrskog    (13 km)

Horsskog    (13 km)

Åby    (14 km)

Åkerlänna    (14 km)

Buckarby    (14 km)

Ubblixbo    (14 km)

Degerbo    (15 km)

Granberga    (15 km)

Nyboda    (15 km)

Postboda    (15 km)

Stynsberg    (15 km)

Tolboda    (15 km)

Axlunda    (16 km)

Kastebo    (16 km)

Oksätra    (16 km)

Oxsätra    (16 km)

Stenforsbacka    (16 km)

Ålfors    (17 km)

Dalboda    (17 km)

Finnbo    (17 km)

Forsby    (17 km)

Huddungeby    (17 km)

Kolartorpen    (17 km)

Lagbo    (17 km)

Långåker    (17 km)

Onskarby    (17 km)

Östfora    (17 km)

Oxsätra och Sävastebo    (17 km)

Fallet    (18 km)

Gäddsjö    (18 km)

Gryttby    (18 km)

Hebron    (18 km)

Hedenslund    (18 km)

Hökby    (18 km)

Kryssbo    (18 km)

Närlinge    (18 km)

Norra Krycklinge    (18 km)

Persbo    (18 km)

Siggefora    (18 km)

Torkelsbo    (18 km)

Ullfors    (18 km)

Älby    (19 km)

Blackbo    (19 km)

Brogård    (19 km)

Brunnby    (19 km)

Djupa    (19 km)

Fagerdal    (19 km)

Grellsbo    (19 km)

Harbäck    (19 km)

Harmyra    (19 km)

Holfvastby    (19 km)

Holvastby    (19 km)

Husby    (19 km)

Hyttan    (19 km)

Kläringe    (19 km)

Mjölänge    (19 km)

Yttre    (19 km)

Yvre    (19 km)

Ansgarii    (20 km)

Årsta    (20 km)

Bro    (20 km)

Bro    (20 km)

Dalkarlsbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Lindsbro Herrgård    (3 km)

Viby säteri    (4 km)

Upplands runinskrifter 1180    (6 km)

Vendelsvarv    (15 km)

Ottarshögen    (18 km)

Upplands runinskrifter 1145    (19 km)

Tallmossen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Harbo kyrka    (3 km)

Östervåla kyrka    (6 km)

Aspnäs gårdskyrka    (7 km)

Ebenesers Kapell    (16 km)

Huddunge kyrka    (17 km)

Oxsätra Kapell    (17 km)

Nora kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Gransätra