SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lisselbo

Sala  |  Västmanlands län

Lisselbo är en by i Möklinta socken i Sala kommun.

Lisselbo omtalas i dokument första gången 1395 ('Lillabodhom, 1399 'Litzlabodhom'). I jordeboken anges Lisselbo från 1500-talet som 1 mantal, 4 öresland. Storskifte förrättades i byn 1764 och laga skifte 1848–1849. I samband med laga skifte fanns fyra gårdar i byn. Namngivna torp i byn är Lisseltorp, Laggarbotorpet och Klintmossen. En nyare namngiven fastighet är Furuliden, även kallad "Smens". En skola fanns i Lisselbo 1868–1962.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tärnsjö    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Runhällen    (12 km)

Råby    (14 km)

Näs    (15 km)

Näs Bruk    (15 km)

Sjövik    (19 km)


Övriga orter i närheten

Nordanberg    (1 km)

Hillersbo    (2 km)

Kolpelle    (2 km)

Nordankil    (3 km)

Sunnankil    (3 km)

Vigelsbo    (3 km)

Västankil    (4 km)

Forneby    (5 km)

Visbäck    (5 km)

Kanikbo    (6 km)

Norrvad    (6 km)

Hallarsbo    (7 km)

Hede    (7 km)

Klinta    (7 km)

Läckenbo    (7 km)

Skräddarbo    (7 km)

Västerbo    (7 km)

Delbo    (8 km)

Gåddarbo    (8 km)

Gammelby    (8 km)

Goddarbo    (8 km)

Hebo    (8 km)

Valsätra    (8 km)

Åby    (9 km)

Jugansbo    (9 km)

Lund    (9 km)

Mossboda    (9 km)

Nässelbo    (9 km)

Saladamm    (9 km)

Saladamm och Åby    (9 km)

Vivastbo    (9 km)

Enåker    (10 km)

Enåkersby    (10 km)

Härsta    (10 km)

Kyllinge    (10 km)

Forsbo    (11 km)

Ingbo    (11 km)

Ulvsbo    (11 km)

Västerbännbäck    (11 km)

Broddbo    (12 km)

Näckenbäck    (12 km)

Skälby    (12 km)

Staffansbo    (12 km)

Yttersävne    (12 km)

Ångermansbo    (13 km)

Berga    (13 km)

Färjan    (13 km)

Hovnäs    (13 km)

Knutsbo    (13 km)

Kroksbo    (13 km)

Leknäs    (13 km)

Österbännbäck    (13 km)

Översävne    (13 km)

Fasenbo    (14 km)

Klockarbo    (14 km)

Mesta    (14 km)

Stentorpet    (14 km)

Bäckeby    (15 km)

Bengtsbo    (15 km)

Bergshyttan    (15 km)

Born    (15 km)

Djup    (15 km)

Gålsbo    (15 km)

Gustavsberg    (15 km)

Horsbo    (15 km)

Jordbron    (15 km)

Kolmanstorp    (15 km)

Lövsveden    (15 km)

Norråmyra    (15 km)

Norrkärrbäck    (15 km)

Rosshyttan    (15 km)

Rotfallet    (15 km)

Tyttbo    (15 km)

Anstalten Salberga    (16 km)

Arnebo    (16 km)

Bäsinge    (16 km)

Fullsta    (16 km)

Jugansbo    (16 km)

Kärrbäck    (16 km)

Ljusbäck    (16 km)

Rosse    (16 km)

Rossö    (16 km)

Rudu    (16 km)

Spisbo    (16 km)

Björk    (17 km)

Hedenslund    (17 km)

Isätra    (17 km)

Orvenbo    (17 km)

Sandviken    (17 km)

Sörkärrbäck    (17 km)

Starfors    (17 km)

Storbyn    (17 km)

Viggbo    (17 km)

Betvallen    (18 km)

Brovallen    (18 km)

Gunnarsbo    (18 km)

Hedåker    (18 km)

Igelkärna    (18 km)

Igeltjärna Brovallen    (18 km)

Norra Strandmora    (18 km)

Ringvalla    (18 km)

Sillbo    (18 km)

Simanbo    (18 km)

Skäggebo    (18 km)

Utsund    (18 km)

Västanbäck    (18 km)

Gåsbo    (19 km)

Holfvastby    (19 km)

Holvastby    (19 km)

Korskrogen    (19 km)

Kumlaby    (19 km)

Mälby    (19 km)

Muren    (19 km)

Norrbäck    (19 km)

Norrkivsta    (19 km)

Smedsbo    (19 km)

Sonnboåsen    (19 km)

Alsbo    (20 km)

Bollsjö    (20 km)

Gullvalla    (20 km)

Haltarsbo    (20 km)

Jäder    (20 km)

Lund    (20 km)

Lund Gammelgård    (20 km)

Nor    (20 km)

Pällbo    (20 km)

Västmossa    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (12 km)

Västmanlands runinskrifter 31    (12 km)

Hovnäs färja    (13 km)

Runristning    (14 km)

Upplands runinskrifter 1164    (14 km)

Måns Ols Utvärdshus    (16 km)


Kyrkor i närheten

Möklinta Kyrka    (5 km)

Enåkers kyrka    (11 km)

Broddbo Kapell    (12 km)

Sala sockenkyrka    (15 km)

Kristina kyrka    (16 km)

By kyrka    (17 km)

Norrby Kyrka    (17 km)

Folkärna kyrka    (19 km)

Nora kyrka    (19 km)

Västerlövsta kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Lisselbo