SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bodane

Åmål  |  Västra Götalands län

Yttre Bodane är ett naturreservat i Åmåls kommun i Dalsland som ligger vid Vänerns nordvästra kust mellan Ånimskog och Köpmannebro. Naturreservatet består av skogs- och skärgårdslandskap som innehåller en mängd bergryggar och knallar omväxlande med myrar och kärr i dalstråk och sänkor. I söder har berggrunden splittrats upp och bildar en skärgård. Berggrunden består till största del av grov rödaktig kroppefjällsgnejs som oftast är tydligt skiffrig. Inom reservatet finns elva gravrösen från bronsåldern. Flera av rösena ligger i vackert höjdläge och passeras av vandringslederna.

Naturen domineras av knotig tallskog samt blåbärsris, ljung, kråkbär, skvattram, lingon, skogsfräken, kruståtel och linnéa. Fågellivet är rikt, med bland annat storlom, småskrake, fiskgjuse, skäggdopping, vattenrall, enkelbeckasin, orre, tjäder, nattskärra, tofsmes och spillkråka. Det finns även en rik lavflora med inte mindre än 113 olika arter av lavar.

Reservatet är kuperat men lätt att vandra i tack vare ett rikt nät av leder och broar mellan öarna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden; Natura 2000 och förvaltas av Västkuststiftelsen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Billingsfors    (19 km)

Dals Långed    (19 km)

Långed    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Fjällbacka    (4 km)

Fengersfors    (7 km)

Skåpafors    (17 km)

Svaneholm Säffle    (18 km)


Övriga orter i närheten

Gunnebyn    (2 km)

Lund    (2 km)

Dalen    (3 km)

Jakobsbyn    (3 km)

Kroken    (3 km)

Sotebyn    (4 km)

Torpane    (4 km)

Karsbydalen    (5 km)

Bredvik    (6 km)

Brevik    (6 km)

Efnebyn    (6 km)

Villan    (6 km)

Bjäkebol    (7 km)

Finntorp    (7 km)

Frillesäter    (7 km)

Frillsäter    (7 km)

Korsbyn    (7 km)

Österbyn    (7 km)

Västra Knyttkärr    (7 km)

Forsbacka    (8 km)

Knyttkärr    (8 km)

Nygård    (8 km)

Östra Knyttkärr    (8 km)

Tydjebyn    (8 km)

Gärdsbyn    (9 km)

Gerdsbyn    (9 km)

Rolfsbyn    (9 km)

Vänersvik    (9 km)

Germundebyn    (10 km)

Järane    (10 km)

Kasenberg    (10 km)

Klockarstrand    (10 km)

Kronan    (11 km)

Östbyn    (11 km)

Segersbyn    (11 km)

Backa    (12 km)

Byn    (12 km)

Gröfva    (12 km)

Gröven    (12 km)

Heden    (12 km)

Henebyn    (12 km)

Hennebyn    (12 km)

Östra Byn    (12 km)

Persbyn    (12 km)

Rådviken    (12 km)

Stora Berga    (12 km)

Sundginge    (12 km)

Västra Byn    (12 km)

Berg    (13 km)

Lånsbol    (13 km)

Lilla Bräcke    (13 km)

Öfversidan    (13 km)

Packebyn    (13 km)

Sunnersrud    (13 km)

Tveten    (13 km)

Yttre Hedane    (13 km)

Yttre Hedene    (13 km)

Dottebol    (14 km)

Låbytorp    (14 km)

Lidan    (14 km)

Liden    (14 km)

Näresbyn    (14 km)

Närsbyn    (14 km)

Rud    (14 km)

Skärsmyr    (14 km)

Ulfserud    (14 km)

Ulvsrud    (14 km)

Bollsbyn    (15 km)

Bratterud    (15 km)

Flatebyn    (15 km)

Gullongebyn    (15 km)

Gullungebyn    (15 km)

Lågen    (15 km)

Lilla Måsen    (15 km)

Lilla Mossen    (15 km)

Mossen    (15 km)

Stora Måsen    (15 km)

Stora Mossen    (15 km)

Afvelsäter    (16 km)

Århult    (16 km)

Äsketan    (16 km)

Avelsäter    (16 km)

Björke    (16 km)

Esketan    (16 km)

Grelsbol    (16 km)

Gressbol    (16 km)

Grisbol    (16 km)

Hulta    (16 km)

Låbyn    (16 km)

Solvik    (16 km)

Suled    (16 km)

Vassbotten    (16 km)

Billsvik    (17 km)

Gränsjön    (17 km)

Högsbyn    (17 km)

Kåled    (17 km)

Källtegen    (17 km)

Kålö    (17 km)

Känsbyn    (17 km)

Lilla Måstakan    (17 km)

Lilla Mosstakan    (17 km)

Nilsbyn    (17 km)

Snåret    (17 km)

Stommen    (17 km)

Stora Kilane    (17 km)

Tängelsbyn    (17 km)

Tonerud    (17 km)

Ekebol    (18 km)

Hallanda    (18 km)

Kallskog    (18 km)

Katrineholm    (18 km)

Mustadfors    (18 km)

Tonerudstorp    (18 km)

Alsbyn    (19 km)

Årbol    (19 km)

Årebol    (19 km)

Gålsjö    (19 km)

Gårdsjö    (19 km)

Höljerud    (19 km)

Källbyn    (19 km)

Kallhem    (19 km)

Karud    (19 km)

Krakstad    (19 km)

Krubbenäs    (19 km)

Långbron    (19 km)

Lund    (19 km)

Ramdalen    (19 km)

Säljeby    (19 km)

Säljebyn    (19 km)

Smärslid    (19 km)

Smerslid    (19 km)

Sund    (19 km)

Svaneholm    (19 km)

Ylingebol    (19 km)

Yllingebol    (19 km)

Getebol    (20 km)

Lerbyn    (20 km)

Vickersrud    (20 km)


Landmärken i närheten

Åmål travbana    (8 km)

Edsleskogs prästgård    (8 km)

Baldersnäs    (18 km)

Billingsfors friluftsteater    (18 km)

Runristning    (19 km)


Kyrkor i närheten

Tösse Gamla Kyrka    (5 km)

Tösse kyrka    (6 km)

Edsleskogs kyrka    (7 km)

Fröskogs kyrka    (7 km)

Nygårdskyrkan    (7 km)

Tydje Kapell    (7 km)

Åmåls Gamla Kyrka    (9 km)

Åmåls kyrka    (9 km)

Ånimskogs Kyrka    (14 km)

Laxarby kyrka    (14 km)

Tisselskogs Kyrka    (16 km)

Billingsfors Kyrka    (18 km)

Dals Långeds Kyrka    (18 km)

Bengtsfors Kyrka    (19 km)

Svanskogs kyrka    (19 km)

Tveta kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Bodane