SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Rådanefors

Färgelanda  |  Västra Götalands län

Väg 173 vid Rådanefors

Rådanefors är en småort i Färgelanda kommun vid länsväg 173 mellan Frändefors och Stigen.

Samhället växte upp kring Rådanefors järnbruk, som anlades av Jöns Koch på 1730-talet som ett bruk för ämnesjärnssmide. Som de flesta dalsländska bruk bestod produktionen främst av knippjärn och spik. Redan vid mitten av 1800-talet började dock bruket få allt svårare med lönsamheten. 1870 bestod bruket av en mekanisk verkstad med ångmaskin, tre järnsvarv- och två träsvarvstolar, en hyvelmaskin, en klipssax med press samt en gängmaskin. Arbetsstyrkan hade dock sjunkit till endast 14 arbetare. Under de sista åren tillverkades främst järnvägsmaterial. 1874 lades smidet slutligen ned. I början av 1880-talet startades en fabrik för tillverkning av hästskosöm vid det gamla bruket, och i slutet av 1880-talet bildades . Bruket sysselsatte då 35-40 anställda. Redan 1893 upphörde dock tillverkningen. Efter nedläggningen flyttade brukets såg och kvarn in i fabriksbyggnaden, men även denna verksamheten lades på 1950-talet.

I Bruksherrgården bedrevs pensionatsverksamhet fram till mitten av 1960-talet.

Numera saknas i stort sett arbetsplatser i byn. Det finns till exempel inte längre någon matbutik. Pendling sker istället till Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Västtrafiks busslinje Färgelanda-Frändefors har ett antal dagliga turer och passerar Rådanefors.

Skolan lades ned 1965 och numera åker låg- och mellanstadiebarnen skolbuss till Stigen. Rådanefors hade egen poststation under perioden 1895—1951. Den sköttes först av bruksägaren och sedan av hans änka respektive dotter Alma innan den drogs in.

Rådanefors är omgivet av sjöar, skogar och berg. De natursköna friluftsområdena Kroppefjäll och Ödeborgsfjället gränsar till Rådanefors. I sluttningen mot Kuserudssjön ligger idag en camping med servicehus och vandrarhem i den nedlagda skolan.

Rådanefors har ett fotbollslag som spelar i division 6 Dalsland.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stigen    (4 km)

Fagerhult    (13 km)

Fagerhult Uddevalla    (14 km)


Övriga orter i närheten

Dalen    (2 km)

Västra Bodane    (3 km)

Anulvsbäcken    (6 km)

Tjärtakan    (6 km)

Västra Stenshult    (6 km)

Bollungen    (7 km)

Hakerud    (7 km)

Hällan    (7 km)

Hjartsater    (7 km)

Stora Kopperud    (7 km)

Svenstakan    (7 km)

Årberg    (8 km)

Ellenö    (8 km)

Elne    (8 km)

Lillesäter    (8 km)

Nodra Hällan    (8 km)

Norra Hällan    (8 km)

Torp    (8 km)

Flicksäter    (9 km)

Frändö    (9 km)

Hillingsäter    (9 km)

Sallebyn    (9 km)

Södra Hillingsäter    (9 km)

Torsbyn    (9 km)

Årbol    (10 km)

Bandene    (10 km)

Binäs    (10 km)

Gudhelm    (10 km)

Gudhem    (10 km)

Lövnäs    (10 km)

Nedre Gudhem    (10 km)

Norra Bandene    (10 km)

Södra Bandene    (10 km)

Södra Binäs    (10 km)

Stora Lövnäs    (10 km)

Åkesäter    (11 km)

Ekarebol    (11 km)

Forsane    (11 km)

Glumserud    (11 km)

Lönnebergshage    (11 km)

Rösäter    (11 km)

Dykälla    (12 km)

Edstena    (12 km)

Grindslid    (12 km)

Norra Edstena    (12 km)

Selringen    (12 km)

Västra Edstena    (12 km)

Brasäter    (13 km)

Hedene    (13 km)

Högen    (13 km)

Hogsater    (13 km)

Jolsäter    (13 km)

Lersäter    (13 km)

Råskog    (13 km)

Skoghem    (13 km)

Solberg    (13 km)

Backen    (14 km)

Kvarntorp    (14 km)

Lane    (14 km)

Nunntorp    (14 km)

Sandviken    (14 km)

Stockelanda    (14 km)

Tåsterud    (14 km)

Tosterud    (14 km)

Bärby    (15 km)

Bergsbol    (15 km)

Häre    (15 km)

Häreholm    (15 km)

Härö    (15 km)

Kröserud    (15 km)

Milleryr    (15 km)

Muberg    (15 km)

Norra Bärby    (15 km)

Södra Bärby    (15 km)

Tåsterud    (15 km)

Tveten    (15 km)

Ulvstack    (15 km)

Alviken    (16 km)

Bredbyn    (16 km)

Ekenäs    (16 km)

Gullesbyn    (16 km)

Kråkserud    (16 km)

Nolby    (16 km)

Västra Flybo    (16 km)

Gundvarbyn    (17 km)

Gunvarbyn    (17 km)

Kärr    (17 km)

Södra Kärr    (17 km)

Stärkebo    (17 km)

Anolfsbol    (18 km)

Åsmule    (18 km)

Berga    (18 km)

Källstorp    (18 km)

Lycke    (18 km)

Norra Timmervik    (18 km)

Norra Troneberg    (18 km)

Södra Tromberg    (18 km)

Sundals Härad    (18 km)

Timmervik    (18 km)

Tromberg    (18 km)

Troneberg    (18 km)

Ånnerud    (19 km)

Bergeröd    (19 km)

Grönlanda    (19 km)

Häljebol    (19 km)

Helgebo    (19 km)

Hult    (19 km)

Illesäter    (19 km)

Nycklebyn    (19 km)

Saleby    (19 km)

Steg    (19 km)

Stigsberget    (19 km)

Vinterhålet    (19 km)

Gräskärr    (20 km)

Håltane    (20 km)

Hässlebräcka    (20 km)

Hultane    (20 km)

Rud    (20 km)

Skälebol    (20 km)


Landmärken i närheten

Dalslands folkhögskola    (6 km)

Håvesten    (6 km)

Björserud    (7 km)


Kyrkor i närheten

Ödeborgs Kyrka    (5 km)

Färgelanda Kyrka    (7 km)

Torps kyrka    (8 km)

Sundals Ryrs kyrka    (10 km)

Frändefors Kyrka    (12 km)

Sundals Ryrs Gamla Kyrka    (12 km)

Högsäters Kyrka    (13 km)

Lane Ryrs Kyrka    (16 km)

Valbo Ryrs kyrka    (16 km)

Brålanda Kyrka    (18 km)

Rännelanda Kyrka    (18 km)

Timmerviks Kyrka    (19 km)

Sanne kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Rådanefors