SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kilarna

Strömstad  |  Västra Götalands län

Stockholms gröna kilar benämns de större naturområdena i Stockholms län som gränsar till tätorten Stockholm samt till några närliggande tätorter.

Expansionen av bebyggelse utanför Stockholms innerstad har främst skett utefter järnvägar och vägar, vilket lett till att mellan dessa uppkommit större obebyggda eller glest bebyggda områden. Dessa områden har ofta fått kilform och sträcker sig från närförorterna utåt mot den omgivande landsbygden. Behovet av fler bostäder utanför den redan fullt bebyggda innerstaden har sedan 1960-talet ställts emot behovet att behålla dessa gröna kilar för att ge goda rekreationsområden och bibehålla korridorer för biologisk spridning så långt in mot stadens centrum som möjligt. Debatten om dessa naturområden intensifierades mot slutet av 1900-talet, då även begreppet grön kil myntades. Till följd av debatten har sedan ett antal av grönområdena givits officiell fredad status genom att klassas som naturreservat. Klassningen som naturreservat innebär dock inte en för evigt helt fredad natur utan diskussionerna fortsätter både vid önskemål av större rekreationsanläggningar i naturreservaten som t.ex. ridskolor och vid önskemål av nya infrastruktursatsningar, t.ex. Förbifart Stockholm.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Strömstad    (5 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Östra Ånneröd    (3 km)

Kebal    (5 km)


Övriga orter i närheten

Hällestrand    (1 km)

Vässby    (nära)

Åmåt    (2 km)

Åmot    (2 km)

Medvik    (2 km)

Stene    (2 km)

Holmestrand    (3 km)

Uppegärde    (3 km)

Askeviken    (4 km)

Erlandseröd    (4 km)

Kongbäck    (4 km)

Kungbäck    (4 km)

Lökholmen    (4 km)

Mörk    (4 km)

Norrkärr    (4 km)

Skräppekärr    (4 km)

Stale    (4 km)

Tången    (4 km)

Båteviken    (5 km)

Bojar    (5 km)

Bojardalen    (5 km)

Ejgst    (5 km)

Lunden    (5 km)

Ramdal    (5 km)

Sälläter    (5 km)

Sandvik    (5 km)

Selläter    (5 km)

Stensvik    (5 km)

Tångarna    (5 km)

Dalvik    (7 km)

Högstad    (7 km)

Kollekind    (7 km)

Lunnevik    (7 km)

Lunneviken    (7 km)

Nedre Högstad    (7 km)

Övre Högstad    (7 km)

Stare    (7 km)

Tjärndalen    (7 km)

Jörlov    (8 km)

Vättland    (8 km)

Engalseröd    (9 km)

Kålvik    (9 km)

Lilla Åseröd    (9 km)

Båleröd    (10 km)

Bjälveröd    (10 km)

Lilla Båleröd    (10 km)

   (11 km)

Buvall    (11 km)

Folkestad    (11 km)

Gullnäs    (11 km)

Lervik    (11 km)

Nyckleby    (11 km)

Saltbacken    (11 km)

Skär    (11 km)

Sponvika    (11 km)

Flåghult    (12 km)

Flöghult    (12 km)

Korsnäs    (12 km)

Seläter    (12 km)

Skärbo    (12 km)

Tjärnöbo    (12 km)

Valex    (12 km)

Yttre Buar    (12 km)

Björneröd    (13 km)

Ekenäs    (13 km)

Hällebågen    (13 km)

Hällesmörk    (13 km)

Hättebäck    (13 km)

Hedängen    (13 km)

Kroken    (13 km)

Krokens Gård    (13 km)

Krokstrand    (13 km)

Krokstrand och Kroken    (13 km)

Nedre Ringdalsstrand    (13 km)

Aleviken    (14 km)

Björkenäs    (14 km)

Hälle    (14 km)

Knarrås    (14 km)

Rävö    (14 km)

Saltö    (14 km)

Svindalen    (14 km)

Tjärnö    (14 km)

Treje    (14 km)

Kile    (15 km)

Koster    (15 km)

Nedre Kile    (15 km)

Ner Kile    (15 km)

Nord Koster    (15 km)

Nordkoster och Duvnäs    (15 km)

Öfverby    (15 km)

Råssö    (15 km)

Skrikebågen    (15 km)

Brevik    (16 km)

Hämmen    (16 km)

Klåvorna    (16 km)

Kyrkosund    (16 km)

Mossviken    (16 km)

Renshogen    (16 km)

Brunnäs    (17 km)

Holma    (17 km)

Bohus Ramsö    (19 km)

Borrekärr    (19 km)

Ramsö    (19 km)

Backehällan    (20 km)


Landmärken i närheten

Ledsund    (5 km)

Strömstads    (5 km)

Strömstads stadshus    (5 km)

Alaska    (6 km)

Konsthallen Lokstallet    (6 km)

Strömstads kallbadhus    (6 km)

Nordkoster    (15 km)

Stora Drammen    (15 km)


Kyrkor i närheten

Hogdals kyrka    (5 km)

Strömstads Kyrka    (5 km)

Skee kyrka    (7 km)

Näsinge Kyrka    (8 km)

Lommelands kyrka    (12 km)

Tjärnö Kyrka    (13 km)

Krokstrands Kapell    (14 km)

Kosters Kapell    (15 km)

Kosters kyrka    (15 km)

Resö Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Kilarna