SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Olsborg

Tanum  |  Västra Götalands län

Olsborg, eller Olofsborg, var en befästning på en brant klippa vid Södra Bullaresjön i Naverstads socken i nuvarande Tanums kommun i Bohuslän.

Eventuellt kan platsen tidigt ha hyst en fornborg. Enligt den folkliga traditionen i bygden skall en borg ha anlagts på platsen av den norske kungen Olav den helige, men det finns inga belägg för detta.

Vad som är belagt är att en borg byggdes på platsen av väpnaren Nils Ragvaldsson på Åby (i nuvarande Sotenäs kommun) efter en svensk inbrytning i Viken (norra Bohuslän) 1503 eller 1504. Redan vid julnatten 1504 överfölls borgen av hövitsmannen på Bohus fästning, Otto Rud, varvid byggnaderna förstördes.

Befästningarna återuppbyggdes efter Sveriges inbrytning i Bohuslän i samband med oredan då danskarna avsatte kung Kristian II 1523. Norra Bohuslän styrdes åren 1523-1525 från Olsborg av Lars Siggesson (Sparre) och Ture Jönsson (Tre Rosor). Befästningarna förbättrades, särskilt 1526. Den svenska förvaltningen av norra Bohuslän flyttades 1525 till Karlsborg söder om Hamburgsund. Vid Kristian II:s försök att återta sina riken intogs såväl Karlsborg som Olsborg av en norsk styrka i december 1531 och bägge befästningarna ödelades. Såväl Erik XIV:s försök 1564 som Johan III:s 1569 och 1570 att återupprätta Olsborgs befästning misslyckades.

Ännu under det tidiga 1900-talet syntes några lämningar av den gamla borgen, och Wilhelm Berg företog där utgrävningar i början av 1900-talet, varvid betydande förskansningar blottades.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tanum    (14 km)

Gräbbestad    (19 km)

Grebbestad    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Fagerhult    (8 km)

Hedekas    (15 km)

Rabbalshede    (16 km)

Hällevadsholm    (18 km)


Övriga orter i närheten

Sundshult    (2 km)

Östad    (3 km)

Äspelunden    (4 km)

Espelunden    (4 km)

Grimmeland    (4 km)

Backa    (6 km)

Backa och Smeberg    (6 km)

Bullarebygden    (6 km)

Flötemarken    (6 km)

Smeberg    (6 km)

Smedberg    (6 km)

Torp    (8 km)

Smeviken    (9 km)

Gurseröd    (10 km)

Hovsäter    (10 km)

Nygård    (11 km)

Stabäckehult    (11 km)

Bön    (12 km)

Håffoss    (12 km)

Håfors    (12 km)

Håfoss    (12 km)

Hoffås    (12 km)

Ljungby    (12 km)

Ljungbytorp    (12 km)

Medbön    (12 km)

Kolsäter    (13 km)

Nordby    (13 km)

Västra Kolsäter    (13 km)

Gunnarsbo    (15 km)

Hoghem    (15 km)

Vassbotten/Holtet    (15 km)

Vitteberg    (15 km)

Säm och Tanums station    (16 km)

Töftesäter    (16 km)

Arendal    (17 km)

Aspång    (17 km)

Hult    (17 km)

Lerkvilla    (17 km)

Prästesäm    (17 km)

Prestesäm    (17 km)

Ringstad    (17 km)

Säm    (17 km)

Skärbo    (17 km)

Skulestad    (17 km)

Västra Lerkvilla    (17 km)

Bondemon    (18 km)

Ertseröd    (18 km)

Hämmen    (18 km)

Hässlebräcka    (18 km)

Kleva    (18 km)

Bergeröd    (19 km)

Buar    (19 km)

Fisketorp    (19 km)

Kåtebol    (19 km)

Mon    (19 km)

Sannäs    (19 km)

Skälleröd    (19 km)

Ulmekärr    (19 km)

Gillanda    (20 km)

Kämperöd    (20 km)

Näs    (20 km)

Skistad    (20 km)


Landmärken i närheten

Tanum Teleport    (12 km)

Hällristningsområdet i Tanum    (15 km)

Runristning    (17 km)


Kyrkor i närheten

Naverstads kyrka    (2 km)

Mo kyrka    (5 km)

Fagerhults Kapell    (10 km)

Tanums Kyrka    (14 km)

Krokstads kyrka    (15 km)

Gesäters Kyrka    (16 km)

Lurs Kyrka    (16 km)

Töftedals kyrka    (16 km)

Lerdals Kyrka    (18 km)

Hede Kyrka    (19 km)

Sanne kyrka    (19 km)

Grebbestads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Olsborg