SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Myrhult

Töreboda  |  Västra Götalands län

Myrhulta mosse är ett naturreservat i Karlborgs och Töreboda kommuner i Västra Götalands län.

Området är skyddat sedan 2006 och är 1115 hektar stort. Det är beläget nästan en mil nordöst om Töreboda och består mest av myrmark.

Reservatet är ett sammanhängande komplex av öppen myr, bevuxen myr, sumpskog och fastmarksholmar med äldre barrskog. Området avvattnas både norrut till Hovaån och söderut till sjön Viken.

Floran är artrik och det finns flera nordliga arter som t ex klotstarr och vitstarr, skvattram, hedsäv och mer sällsynta arter som myggblomster, mossnycklar och sumpnycklar. Vitmossfloran är artrik med minst 24 olika arter med bl.a. björnvitmossa. På höstarna lyser tranbären röda i kärren. Mossen hyser ett rikt fågelliv med t.ex. ljungpipare, grönbena, trana, orre och enkelbeckasin.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Hofva    (14 km)

Anderstorp    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Grimstorp    (10 km)

Lyresta    (13 km)

Udenäs    (13 km)

Skeppshult    (15 km)

Sjötorp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Bålerud    (3 km)

Habbelsbolet    (3 km)

Habelsbolet    (3 km)

Salpetersjudaretorp    (3 km)

Bredbolet    (4 km)

Bredebolet    (4 km)

Gärsebacken    (4 km)

Gersebacken    (4 km)

Slätte    (4 km)

Björkulla    (5 km)

Brännhult    (5 km)

Assartorp    (6 km)

Hallerud    (6 km)

Boda    (7 km)

Sätra    (7 km)

Sättra    (7 km)

Sandbräckan    (8 km)

Stenåsen    (8 km)

Ängafallet    (9 km)

Apetorp    (9 km)

Gunnerud    (9 km)

Haddeboda    (9 km)

Lindåsen    (9 km)

Lindberga    (9 km)

Lindhult    (9 km)

Skagen    (9 km)

Smedsbolet    (9 km)

Åsebol    (10 km)

Åsebolet    (10 km)

Äspäng    (10 km)

Åstorp    (10 km)

Attorp    (10 km)

Björstorp    (10 km)

Börstorp    (10 km)

Brånäng    (10 km)

Hajstorp    (10 km)

Kullen    (10 km)

Närlunda    (10 km)

Pankan    (10 km)

Rotkilen    (10 km)

Rud    (10 km)

Slätteberg    (10 km)

Södra Tällåsen    (10 km)

Södra Tellåsen    (10 km)

Ärlagården    (11 km)

Böckersboda    (11 km)

Fagerlid    (11 km)

Fräckestad    (11 km)

Gastorp    (11 km)

Halna    (11 km)

Håttorp    (11 km)

Källtorp    (11 km)

Mårby    (11 km)

Riksberg    (11 km)

Storkila    (11 km)

Höglunda    (12 km)

Hult    (12 km)

Igelstad    (12 km)

Lagmansboda    (12 km)

Riddarhagen    (12 km)

Valkeberg    (12 km)

Fröåkra    (13 km)

Gårdsjö    (13 km)

Håsentorp    (13 km)

Höglunda    (13 km)

Horsklippan    (13 km)

Hulteboda    (13 km)

Kungsbacken    (13 km)

Rävsnäs    (13 km)

Svanhult    (13 km)

Torved    (13 km)

Bygården    (14 km)

Gärdesboda    (14 km)

Guntorp    (14 km)

Havsmon    (14 km)

Kättefallet    (14 km)

Kopparhult    (14 km)

Lövön    (14 km)

Nybygget    (14 km)

Prästkila    (14 km)

Älvstorp    (15 km)

Barrud    (15 km)

Böksnäs    (15 km)

Böxnäs    (15 km)

Jonsboda    (15 km)

Sannerud    (15 km)

Siggarud    (15 km)

Smedstorp    (15 km)

Solberga    (15 km)

Stång    (15 km)

Svenstorp    (15 km)

Tångeberg    (15 km)

Vassbacken    (15 km)

Bråta    (16 km)

Brosunden    (16 km)

Granhult    (16 km)

Lillhult    (16 km)

Slättevalla    (16 km)

Vikängen    (16 km)

Baggekärr    (17 km)

Brushult    (17 km)

Häggeboda    (17 km)

Korterud    (17 km)

Mellanskogen    (17 km)

Randstorp    (17 km)

Stenkälla    (17 km)

Valla    (17 km)

Bjärke    (18 km)

Hävden    (18 km)

Tivedstorp    (18 km)

Blomsterhult    (19 km)

Gruvan    (19 km)

Hasslerör    (19 km)

Otterberget    (19 km)

Tattertorp    (19 km)

Värslan    (19 km)

Västansjö    (19 km)

Fagerlid    (20 km)

Fredslund    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (6 km)

Grevby    (16 km)

CanVac Arena    (17 km)

Krämarstaden    (19 km)


Kyrkor i närheten

Kyrketorps Kapell    (4 km)

Älgarås kyrka    (6 km)

Skaga stavkyrka    (9 km)

Töreboda Kyrka    (10 km)

Fredsbergs Kyrka    (11 km)

Halna Kyrka    (11 km)

Hova Kyrka    (12 km)

Lyrestads Kyrka    (13 km)

Undenäs Kyrka    (13 km)

Gårdsjö Kapell    (14 km)

Bäcks Kyrka    (15 km)

Färeds Kyrka    (15 km)

Tiveds kyrka    (15 km)

Fägre Kyrka    (16 km)

Tired    (17 km)

Beatebergs Kyrka    (18 km)

Ekeskogs Kyrka    (18 km)

Enåsa Kyrka    (18 km)

Trästena kyrka    (18 km)

Hassle kyrka    (19 km)

Sjötorps Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Myrhult