SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

By

Tranemo  |  Västra Götalands län

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängande hustomter ute på landet, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning. Denna beteckning stämmer fortfarande delvis för samebyar.

Länge fanns det i Norden ingen väsentlig skillnad mellan tätort och landsbygd, så ordet "by" användes om alla samhällsformer. Detta är fortfarande fallet i danskan och norskan, medan man i svenskan under medeltiden började använda ordet stad som beteckning för större samhällen, och by om mindre ort.

I svenska kyrkans folkbokföring var husförhörslängden eller församlingsboken indelad i bokstavsordning efter ortnamn, där varje ort på landsbygden utgjordes av en by eller en bruksort, och i städer av ett kvarter. Orterna var i sin tur indelade i fastigheter eller gårdar, där varje fastighet i allmänhet hade en egen sida i husförhörslängden. Församlingen eller socknen var även indelad i flera rotar, som var och ansvarade för rekrytering av en soldat, finansiering av skola och fattigvård, med mera. Varje rote bestod i sin tur av en eller flera byar.

Såväl byn som den jord som tillhörde byn, kallades förr även "bolstad" (av bol, gård).

I modern svensk statistik har ordet "by" ingen officiell ställning. Statistiska centralbyrån klassificerar samhällen med 50–199 bofasta invånare som "småorter", men för samhällen med färre än 50 bofasta invånare finns ingen officiell beteckning i SCB:s statistik. De gamla bynamnen finns emellertid på kartor och i lantmäteriets ortnamnsdatabas, där de betecknas med namntypen bebyggelse, vilket även kan beteckna enstaka fastighet.

Byns namn eller ortnamnsefterled, berättar ofta om dess ålder och historia. Inom ortnamnsforskningen försöker man fastställa ursprunget och betydelsen i byars namn, vilket sedan kan användas i historisk, kulturhistorisk, agrarhistorisk och arkeologisk forskning.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Limmared    (11 km)

Hestra    (17 km)

Hestra Gislaved    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Uddebo    (5 km)

Rosenlund    (11 km)

Grimsås    (15 km)


Övriga orter i närheten

Högalid    (2 km)

Lida    (2 km)

Granäs    (3 km)

Grannäs    (3 km)

Skummenäs    (3 km)

Stjärnebo    (3 km)

Stjernebo    (3 km)

Ämteshult    (4 km)

Åsgärde    (4 km)

Berg    (4 km)

Emtashult    (4 km)

Hjerphult    (4 km)

Järphult    (4 km)

Körningsgärde    (4 km)

Korsgården    (4 km)

Stubbabo    (4 km)

Ulfshult    (4 km)

Ulvshult    (4 km)

Kalsebo    (5 km)

Öfre Elfshult    (5 km)

Övre Älvshult    (5 km)

Snarås    (5 km)

Solvik    (5 km)

Ugglebo    (5 km)

Erikslund    (6 km)

Gudarp    (6 km)

Hunnabo    (6 km)

Lilla Skillerås    (6 km)

Mörkhult    (6 km)

Stora Tittebo    (6 km)

Enebo    (7 km)

Enesbo    (7 km)

Gryssnäs    (7 km)

Guldbrandsbo    (7 km)

Gullbrandsbo    (7 km)

Haggård    (7 km)

Mölnås    (7 km)

Stackebo    (7 km)

Yttre Älvshult    (7 km)

Yttre Elfshult    (7 km)

Gebo    (8 km)

Hässelås    (8 km)

Hässleås    (8 km)

Kärrsgärde    (8 km)

Kärrsgärdet    (8 km)

Pärekulla    (8 km)

Rydbo    (8 km)

Rysshult    (8 km)

Säfshult    (8 km)

Sävshult    (8 km)

Aggarp    (9 km)

Åstarp    (9 km)

Bygärde    (9 km)

Lalabo    (9 km)

Larsabo    (9 km)

Assmebro    (10 km)

Bosared    (10 km)

Mansås    (10 km)

Stenshult    (10 km)

Brandsmo    (11 km)

Bullsäng    (11 km)

Grimmared    (11 km)

Hornbetan    (11 km)

Klef    (11 km)

Klev    (11 km)

Klofvarp    (11 km)

Klovarp    (11 km)

Moen    (11 km)

Mon    (11 km)

Norra Ingärdebo    (11 km)

Påbo    (11 km)

Passarp    (11 km)

Tyggestorp    (11 km)

Åkra    (12 km)

Algutstorp    (12 km)

Allgustorp    (12 km)

Ammundtorp    (12 km)

Amundtorp    (12 km)

Änglarp    (12 km)

Apelås    (12 km)

Axelfors    (12 km)

Drägved    (12 km)

Englarp    (12 km)

Erikstorp    (12 km)

Rude    (12 km)

Åhult    (13 km)

Assarebo    (13 km)

Bystad    (13 km)

Ebbebo    (13 km)

Ekefors    (13 km)

Fåglabo    (13 km)

Foglabo    (13 km)

Gästarp    (13 km)

Grälåsa    (13 km)

Gräskelid    (13 km)

Ingelsbo    (13 km)

Skäremo    (13 km)

Stägelhult    (13 km)

Stegerhult    (13 km)

Andlabo    (14 km)

Åsarp    (14 km)

Broaslätt    (14 km)

Grimsåstorp    (14 km)

Moghult    (14 km)

Rya    (14 km)

Västra Ryda    (14 km)

Bohult    (15 km)

Börtebohult    (15 km)

Ebbarp    (15 km)

Flahult    (15 km)

Gäddås    (15 km)

Holm    (15 km)

Hulu    (15 km)

Karkashult    (15 km)

Landboarp    (15 km)

Ljungafors    (15 km)

Mängsbo    (15 km)

Sibbarp    (15 km)

Skärgebo    (15 km)

Skärjebo    (15 km)

Askebo    (16 km)

Äspås    (16 km)

Bondaryd    (16 km)

Bragnum    (16 km)

Espås    (16 km)

Hedenstorp    (16 km)

Kålarp    (16 km)

Kolarp    (16 km)

Lilla Båraryd    (16 km)

Nygård    (16 km)

Skyarp    (16 km)

Stockremma    (16 km)

Svenstorp    (16 km)

Wåthult    (16 km)

Björdal    (17 km)

Fiås    (17 km)

Gisslarp    (17 km)

Grimstorp    (17 km)

Gumpebo    (17 km)

Hostro    (17 km)

Källhult    (17 km)

Korrebo    (17 km)

Krabby    (17 km)

Lerbäcksbo    (17 km)

Lerbäcksbyn    (17 km)

Mårtenstorp    (17 km)

Slätteryd    (17 km)

Stenhestra    (17 km)

Tommared    (17 km)

Varred    (17 km)

Warred    (17 km)

Gryttered    (18 km)

Grytteryd    (18 km)

Hornhult    (18 km)

Kvistbäck    (18 km)

Qvistbäck    (18 km)

Ringestena    (18 km)

Spolabo    (18 km)

Stålared    (18 km)

Vik    (18 km)

Wik    (18 km)

Bjärsved    (19 km)

Bjersved    (19 km)

Björnarp    (19 km)

Bruntorp    (19 km)

Haga    (19 km)

Ingestorp    (19 km)

Lilla Månstad    (19 km)

Löbbo    (19 km)

Nissafors Bruk    (19 km)

Algustorp    (20 km)

Algutstorp    (20 km)

Gölingstorp    (20 km)

Gräfthult    (20 km)

Hiå    (20 km)

Klägghult    (20 km)


Landmärken i närheten

Botanischer Garten Berlin    (2 km)

Runristning    (5 km)

Opensten    (15 km)

Oppensten    (15 km)

Kindahus    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ambjörnarps Kyrka    (1 km)

Tranemo Kyrka    (7 km)

Sjötofta Kyrka    (9 km)

Mossebo Kyrka    (10 km)

Örsås Kyrka    (11 km)

Limmareds kyrka    (12 km)

Svenljunga kyrka    (13 km)

Södra Åsarps kyrka    (14 km)

Bosebo Kyrka    (15 km)

Revesjö kyrka    (15 km)

Grimsås kyrka    (16 km)

Håcksviks Kyrka    (16 km)

Båraryds Kyrka    (17 km)

Norra Hestra Kyrka    (17 km)

Våthults Kyrka    (17 km)

Nittorps Kyrka    (18 km)

Hulareds Kyrka    (19 km)

Länghems Kyrka    (19 km)

Månstads Kyrka    (19 km)

Östra Frölunda Kyrka    (19 km)

Redslareds kyrka    (19 km)

Sexdrega kyrka    (19 km)


Mer information

Hyr stugor kring ByStugor.biz

Vädret kring By